Ruiterschool RODEBERG

LICHTJES AANGEPAST HERSTPROGRAMMA VOOR DE LESSEN


LESPROGRAMMA winter 2018-2019

OPGELET PRAKTISCH: je wordt verwacht om een half uur voordien aanwezig te zijn.

Eerst naar de cafetaria om je les vooraf te betalen en te vragen met wie je rijdt, dan pas naar de stal, rijpet wordt gratis in bruikleen gegeven voor de duur van de les.De paarden staan graag op de weide, we vragen dan ook indien mogelijk na de les of na de wandeling mee te gaan naar de weide. We vragen ook om vooraf je paard te poetsen en te verzorgen, dat hoort er ook bij!!!!

De lessen worden lichtjes aangepast aan het niveau van de ruiters.

Vraag bij je eerste inschrijving aan welke lessen je kunt deelnemen.

Vanaf 6 personen kun je een aparte les of uur aanvragen aan het gewone tarief. Er kunnen dan nog enkele deelnemers aanschuiven.

Iedere dag mogelijkheid tot private rijlessen op aanvraagf.

Maandag

10,30 u Ga voor galop start op 1 okt ( 5 weken )

Ga voor galop start op 3 september om 19.30 u 10-24 sept en 1 en 15 oktober = aparte groep er zijn nog enkele plaatsen vrij!

gesloten , maar mogelijkheid tot private rijles op aanvraag.

Dinsdag

19,30 uur voor beginners en lichtgevorderden jeugd en volwassenen

20,00 uur recreatief rijden volwassenen met B brevet

Woensdag

9 uur piste 1 damesuurtje

Jeugdnamiddag (nieuwe uren) vanaf 14 u ponyclub tot 17 u

14,00 u piste 1 kabouterlesje ½ u voltige verzorging, 1/2 uur rijles

14,30 u piste 1 initiatie beginners of herbeginners eerste graad

15.30 u piste 1 lichtgevorderden 1 u dressuur en mogelijks half uur cavaletti en springinitiatie

17,00 u piste 1 in bezit B brevet, 1 u dressuur en ½ u springen

18,30 u piste 1 dressuur en springen wedstrijdruiters

19,30 u piste 1 Beginners, herbeginners jeugd en volwassenen.

20,30 u piste 1 vervolmaking volwassenen

De 2de piste blijft vrij voor private rijlessen! Vraag een vast uur!!!

Donderdag

19.30 uur piste 1 lichtgevorderden jeugd en volwassenen

20,30 uur piste 1 gevorderden

 

Vrijdag :

18.30 uur piste 1 wedstrijdruiters ½ u dressuur, 1 u springen

19,30 uur piste 2 dressuur voor ruiters met brevet.( opnieuw)

20,00 uur piste 1 wedstrijdruiters ½ u dressuur, 1 u springen

 

Zaterdag voormiddag mogelijkheid tot private rijlessen tot 14u

    1. uur piste 1 lichtgevorderden en gevorderden vanaf 13,30 u ponyclub tot 17 u

13.30 uur piste 1 kabouterlesje 1/2uur van 4 tot 8 jaar ½ u voltige

14.00 uur piste 1 dressuur en cavaletti en springinitiatie voorbereiding A brevet

piste 2 dressuur en springinitiatie in bezit A brevet

14,00 uur WANDELING ganse jaar door duur: 1 1/2 u

15,30 uur piste 1 beginners

15.30 uur piste 2 beginners eerste graad voorbereiding

16.30 uur piste 1 voorbereiding B brevet niveau 1 1 u dress. ½ u springen

piste 2 enkel in bezit B brevet niveau 2 1 u dress ½ u springen

vanaf 18 u private rijles mogelijk

Zondag

opgelet steeds tijdig vooraf inschrijven!!!!!!!

zondag liefst voor 14 u op zaterdag

09.30 uur WANDELING

10.00 uur beginners en lichtgevorderden

11.00 uur gevorderden 1 u dr ½ u springen

15.00 uur kabouterlesje ½ uur rijles en ½ uur voltige.

16,00 uur lichtgevorderde jeugd en volwassenen

17,00 uur gevorderden jeugd en volwassenen

voorstellen zijn steeds welkom

Private rijlessen

de gewone lestarieven: duur: 1 u zie hierboven +

met een manegepaard: leden niet-leden

prive initiator € +25.00 € +30.00

prive trainer € +40.00 € +45.00

met een eigen paard hier gestald thuis gestald niet-leden

prive initiator € +25.00 € +27.50 € +30.00

prive trainer € +40,00 € +42,50 € +45,00

Private rijlessen worden enkel gegeven door de eigen lesgevers of aangevraagde lesgevers. De eigenaars kunnen geen lesgevers meebrengen zonder dit vooraf aan te vragen.