Ruiterschool RODEBERG

SLUITING MANEGE EN CAFETARIA WEGENS MAATREGELEN IVM CORONAVIRUS


Ruiters die willen helpen de paarden lossen omdat ze anders te weinig beweging hebben, kunnen dat mits vooraf te verwittigen.

Een lijst zal uithangen in de stallen van de te luchten paarden!


We proberen de manegepaarden dagelijks weidegang te geven.

 

Maak een afspraak alvorens je paard te lossen of longeren, zodat er niet te veel mensen ineens in de stallen zijn.

Er worden maar enkele personen per keer in de stallen gewenst!

0496793440 bij Annie

De stallen zijn voor alle anderen zonder afspraak verboden toegang!!!

Belangrijke informatie op 31/03/2020

SPECIFIEKE RICHTLIJNEN IVM DE PAARDENHOUDERIJ - FAQ’s
Mag ik mij verplaatsen om mijn paard(en) te verzorgen?

 

 • JA: Eigenaars van dieren mogen hun dieren blijven bezoeken en verzorgen mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen. Verplaats je  zo weinig mogelijk.
 • JA: Je kan je  verplaatsen voor de verzorging van je paard op de weide en voor de aankoop van het nodige voeder en onderhoudsmateriaal. Kies een speciaalzaak dicht in je buurt.
 • JA: Je mag je verplaatsen naar de stalplaats in samenspraak met de stalverantwoordelijke zodat je je dier de nodige beweging of noodzakelijke extra verzorging kan geven. Als je paard gestald staat op een manege of pensionstal, zal de stalverantwoordelijke zoveel mogelijk zelf instaan voor de aanvoer van voeder en onderhoudsmateriaal via een professionele toeleverancier en voor de professionele verzorging van je dier(en).  
 • JA: Maar het is niet toegelaten om meer uren aanwezig te zijn op stal dan strikt noodzakelijk. Communicatie tussen staleigenaar en de paardeneigenaars is belangrijk.Elke club is zelf verantwoordelijk voor aanvullende en passende regels voor zijn klanten, naargelang de accommodatie, om de mogelijke verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Aan iedereen om deze regels vanuit de club te respecteren.

Mijn paard heeft dringend extra verzorging nodig. Mag ik de dierenarts of hoefsmid oproepen?

 

 • JA: Dierenartsen mogen zich verplaatsen in het kader van acute noodzaak, het algemeen dierenwelzijn, inclusief vruchtbaarheidsbehandelingen en inseminaties. Maak voor spermatransporten zoveel mogelijk gebruik van daarin gespecialiseerde firma’s.
 • JA: Maar bel hoefsmeden, dierenartsen en andere hippische specialisten alleen als het echt nodig is. Een paard opnieuw beslaan of de hoefsmid laten komen als je paard een ijzer kwijtgeraakt is, zijn geldige redenen. Net als een dierenarts opbellen bij de geboorte van een veulen, koliekaanval, wondverzorging, inseminatie etc. Het is echter niet verstandig om deze specialisten te laten komen voor niet-dringende zaken. Als de dierenarts of hoefsmid toch moet langskomen, zorg er dan voor dat iedereen zich aan de strikte hygiënevoorschriften en ‘social-distancing’-regels houdt.

Mag ik mij verplaatsen om mijn paard(en) te verzorgen wanneer deze zich buiten onze landsgrenzen bevinden? JA

 • De grenzen van ons land werden afgesloten. De verzorging van dieren wordt wel aanzien als een essentiële verplaatsing. Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt maar het wordt wel aangeraden (bv. stalcontract van de pensionstal of manege, factuur, …).
 • Informeer je op voorhand, volg de richtlijnen van de lokale overheid en van de politie die de grensovergang bewaakt.

Mag ik mijn paard(en) verplaatsen via trailer of vrachtwagen?

 • JA: Wanneer je je paard naar een (andere) weide of manege/pensionstal wil overbrengen voor verzorging.
 • JA: In het kader van veeartsenijkundige redenen bv. wanneer je je paard moet vervoeren naar een dierenkliniek of naar een KI-centrum.
 • NEEN: Wanneer je elders wil gaan paardrijden of wandelen. Er is geen gebruik van private en openbare sportaccommodaties mogelijk door personen vreemd aan de locatie.

Mag ik mijn paard(en) laten bewegen, berijden, inspannen of gaan wandelen?

 

 • JA: Ik mag mijn paard loslaten op een weide, paddock of piste.
 • JA: Ik mag mijn paard(en) berijden op mijn eigen weide of eigen paddock of rijpiste.
 • JA: Ik mag met mijn paard gaan wandelen aan de hand op de openbare weg voor zover ik de veiligheid van mezelf, mijn dier of mijn omgeving niet in gevaar breng.
 • JA: Ik mag mijn paard berijden of inspannen voor het maken van een korte wandeling in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar het paard gestald is.
  • Om veiligheidsredenen op de openbare weg is het raadzamer om met twee te gaan wandelen rekening houdend met de afstandsregel van 1,5 m.
  • Respecteer ALTIJD de richtlijnen van de toezichters/boswachters wanneer je in een natuurpark of bos, al dan niet eigendom van Agentschap voor Natuur en Bos, kan gaan wandelen in jouw onmiddellijke omgeving.
 • NEEN: Het maken van wandelingen die langer duren dan noodzakelijk is om je paard voldoende te laten bewegen is niet toegestaan, niet alleen en niet in het bijzijn van anderen.
 • NEEN: Je mag je paard(en) niet opladen om elders te gaan wandelen of te gaan rijden.
 • NEEN: Het krijgen van (privé-)les tijdens het rijden is niet toegestaan. Gezien de door Sport Vlaanderen en wetenschappers gedragen adviezen over de wijze waarop we in deze Corona-tijden het best aan beweging doen, geldt ook hier de wijze raad dat, wanneer het paard bereden wordt, het best niet te intensief en niet te lang gewerkt wordt. Het welzijn van het paard staat centraal; niet de fysieke of sportieve beleving van de ruiter of amazone. Dus lessen en trainingen door derden zijn NIET toegestaan.