Ruiterschool RODEBERG

IMG_3601.JPG

Laatste dressuurwedstrijd voor de finale: zondag 5 februari start om 13 u


De laatste springwedstrijd gaat door op 5 maart ook in de namiddag.

De finale gaat door de laatste zondag van de Paasvakantie nl 16 april!

Timing Dressuur

Lees meer.