Ruiterschool RODEBERG

Warme oproep aan alle wedstrijdruiters


Vergeet niet dat je vanaf januari niet meer verzekerd bent, maar vooral ook de lesgevers onder jullie, zijn eveneens niet verzekerd als ze lesgeven!!! Dus dringend naar equibel en alles in orde brengen!!!